Nasze jednostki

2. KDH Wielka Niedźwiedzica

Nazwa drużyny odwodzi się oczywiście od znanego gwiazdozbioru. Gwiazdozbiór Wielki Wóz zawsze świeci nam na drogę podczas naszych wypraw. Jesteśmy grupa młodych ludzi gotowych razem wyruszać w świat i razem rozwijać swoje umiejętności i osobowość. Spotykamy się na zbiórkach, wycieczkach, wyjazdach i w wolnym czasie. Organizujemy obozy i utrzymujemy tradycje harcerskie.

DH Czarne Panetery

Trzyniecka drużyna działająca z przerwą od roku 1992. Lubimy wędrówki i nasze Beskidy. Uczymy się zaufania i tolerancji. Staramy się o zrozumienie siebie i zmieniającego się świata tak, by zawsze znaleźć właściwą drogę.

DH im. Żwirki i Wigury

Nasza Cierlicko-Błędowicka drużyna nosi imiona Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, którzy zginęli w tragicznym wypadku lotniczym na terenie Cierlicka. Oprócz niesienia pamięci o tych bohaterach przestworzy spotykamy się na regularnych zbiórkach. Poprzez zabawę rozwijamy swoje umiejętności i osobowość. Wyjeżdżamy na wycieczki, biwaki i obozy, a Ty możesz być z nami.

HDW "GROM"

Naszą bystrzycką drużynę cechuje pogoda ducha, uśmiech, odwaga oraz koleżeństwo. Od ponad 20 lat łączy nas chęć wspólnego przeżywania przygody harcerskiej. Poprzez zabawę wcielamy w życie podstawowe myśli scoutingu oraz uwrażliwiamy młodzież na otaczający ją świat. Zapraszamy każdego, kto chce się doskonalić w samodzielności i odpowiedzialności za siebie, a później za młodszych kolegów.

GZ Koniki Morskie

Jesteśmy czeskocieszyńską gromadą zuchową. Staramy się, by jedno z praw zucha: „Wszystkim jest z zuchem dobrze” nie było tylko pustym frazesem. Razem zdobywamy różne sprawności zuchowe, które poprzez zabawę rozwijają naszą osobowość i indywidualność oraz umiejętność współpracy i komunikacji w grupie. Tu zgłębiamy też tajniki Praw Zucha i nawiązujemy nowe przyjaźnie na długie lata.

HDW "OPTY"

Jesteśmy czeskocieszyńską drużyną koedukacyjną pracującą w trzech wachtach odzwierciedlających katergorie wiekowe. Naszą specjalizacją jest turystyka wodna, ale nie gardzimy żadną okazją ani sposobem spędzenia wolnego czasu. Poprzez przygodę i zabawę znacząco wpływamy na odpowiedni rozwój dzieci i młodzieży. Jesteśmy pewni siebie i stanowczo stoimy za wartościami, które reprezentujemy.

GZ Mieszkańcy Zielonego Lasu

Nasza gromada zuchowa zrzesza uczniów z polskich podstawówek w Cierlicku i Błędowicach. Tu też odbywają się nasze regularne zbiórki, gdzie zuchy rozwijają swoje zdolności, bawią się razem i uczą się współpracy. Mimo tych zbiórek spotykamy się na biwakach, wycieczkach i w czasie wakacji wyjeżdżamy na obozy, gdzie kontynuujemy nasze całoroczne zabawy.

GZ Wilczęta

Jesteśmy zwartą gromadą zuchową z Karwiny. Razem się bawimy, poznajemy swoje zdolności i zawsze znajdziemy rozwiązanie w wyzwaniu, które stoi przed nami. Zdobywamy sprawności i stopnie zuchowe, uczymy się nowych rzeczy i kształtujemy osobowość. Wspólnie przeżywamy niesamowite przygody na obozach, wycieczkach a nawet zbiórkach.

GZ Wesołe Ogniki

Nasza gromada zuchowa działa przy szkole podstawowej w Olbrachcicach. Wspólnie bawimy się, poznajemy swoje zdolności, które staramy sie rozwijać. Razem wyjeżdżamy na wycieczki, obozy i akcje zuchowe, gdzie przeżywamy najlepsze przygody, które w naszych sercach pozostają na zawsze.