Kalendarz akcji

Kalendarz akcji

Chcesz się dowiedzieć co przygotowujemy? Tutaj znajdziesz przegląd terminów wszystkich ważniejszych akcji. Sprawdź ten artykuł a dowiesz się, gdzie spotkasz nasze jednostki. Dozobaczenia na szlaku…

3. – 11. 7. – Kolonie zuchowe – Mosty k. Jabłonkowa – GZ Wilczęta z Karwiny i GZ Koniki Morskie z Czeskiego Cieszyna.

18. – 25. 7. – Kolonie zuchowe – Horní Václavov – GZ Mieszkańcy Zielonego Lasu z Cierlicka i GZ Wesołe Ogniki z Olbrachcic.

19. – 28. 7. – obóz stały – Čížov – HDW “GROM” z Bystrzycy.

31. 7. – 8. 8. – obóz wędrowny – Jesioniki – DH im. Żwirki i Wigury z Cierlicka i DH Czarne Pantery z Trzyńca.

31. 7. – 15. 8. – obóz wędrowny na rzece Lużnicy – HDW “OPTY” z Czeskiego Cieszyna.

5. – 14. 8. – obóz stały – Číměří – 2.KDH Wielka Niedźwiedzica z Karwiny.

16. – 26. 8. – kolonie – Rejchartice – dla dzieci niezrzeszonych w HPC – projekt wychodzący poza strukturę organizacji.

17. – 19. 9. – Zlot poobozowy – Łomna Dolna.

1. – 3. 10. – Kurs zastępowych – Guty – dla absolwentów 8. i 9. klas.

Dodaj komentarz