You are currently viewing Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie i dzięki środkom finansowym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w roku 2021 udało się zrealizować dwa projekty.
W projekcie “Wsparcie struktur organizacji / utrzymanie bieżącej działalności – wyposażenie w sprzęt turystyczny” dopełniśmy bazę namiotową czterech jednostek. Za otrzymane pieniądze kupiliśmy 14 namiotów turystycznych bardzo dobrej jakości. Wartość dofinansowania wynosiła 10 tys. PLN a cały projekt 11 tys. PLN.
W projekcie “Wsparcie struktur organizacji / utrzymanie bieżącej działalności” została modernizowana witryna internetowa na domenie www.harcerstwo.cz, pokryte usługi księgowe i wynajem harcówek. Wartość dofinansowania wynosiła 8 tys. PLN a cały projekt 10,5 tys. PLN.

Dodaj komentarz